DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

289

Nguyễn Tiến Sính

Hà Nội

6

290

Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội

8

291

Nguyễn Kỳ Nam

Hà Nội

5

292

Bùi Văn Hà

Hà Nội

8

293

Nguyễn Minh Tân

TP HCM

8

294

Hoàng Thu Thủy

Hà Nội

6

295

Nguyễn Ngọc Bình

Hà Nội

6

296

Nguyễn Hữu Thanh

Hưng Yên

9

297

Vũ Đình Thắng

Hà Nội

4

298

Nguyễn Văn Quang

Hà Nội

8

299

Huỳnh Phạm Anh Dũng

TP HCM

1

300

Trần Quang Hưng

Hà Nội

8

301

Phạm Văn Ánh

Hà Nội

7

302

Trần Hoài Phong

Hà Nội

0

303

Trần Hoài Phong

Hà Nội

2

304

Hoàng Thị Bích Hiệp

Hà Nội

9

305

Nguyễn Văn Luận

Hà Nội

8

306

Nguyễn Bá Dĩ (dỹ)

Hà Nội

8

307

Đặng Thúy Hạnh

Hà Nội

8

308

Trần Quang Hiếu

Hà Nội

9

309

Vũ Tuấn Anh

Hà Nội

3

310

Trần Thanh Hương

Hà Nội

0

311

Trần Thanh Hải

Hà Nội

10

312

Ta Quang Thắng

Hà Nội

8

313

Trần Hưng Hòa Hiệp

Hà Nội

6

314

Trần Anh Tuấn

Hà Nội

10

315

Ignacio De Juana

Madrid

11

316

Nguyễn Thị Phượng

Hà Nội

7

317

Nguyễn Văn Dũng

Hà Nội

8

318

Nguyễn Duy Ngọc

Hà Nội

8

319

Đặng Linh

Hà Nội

0

320

Đặng Linh

Hà Nội

5

321

Nguyễn Tất Thắng

Hà Nội

0

322

Nguyễn Quốc Cương

Hà Nội

9

323

Nguyễn Thị Hoà Bình

Hà Nội

4

324

Nguyễn Huy Tưởng

Hà Nội

4