DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

253

Nguyễn Như Thắng

Hà Nội

8

254

Phạm Quốc Dũng

Hà Nội

8

255

Vũ Xuân Nam

Hà Nội

2

256

Nguyễn Xuân Ký

Hà Nội

3

257

Kiều Trung Thành

Hà Nội

5

258

Vũ Quang Ngọc

Hà Nội

8

259

Đỗ Thị Tuyết Mai

Hà Nội

8

260

Trần Bá Việt Dũng

Hà Nội

0

261

Trần Đình Hùng

Hà Nội

5

262

Phạm Đức Thắng

Hà Nội

3

263

Hoàng Xuân Hảo

Hà Nội

8

264

Tran Thu Ha

Hà Nội

10

265

Nguyễn Trung Thành

Hà Nội

5

266

Đào Minh Xuyên

Hà Nội

7

267

Nguyen Hong Nga

TP HCM

10

268

Thi Thơ

TP HCM

9

269

Hoàng Hải Thịnh

Hà Nội

8

270

Lê Việt Khánh

Hà Nội

8

271

Đỗ Thanh Mai

Hải Dương

10

272

Từ Văn Chí

Hà Nội

8

273

Tạ Ngọc Xuân

Hà Nội

8

274

Nguyễn Đăng Thành

Hà Nội

7

275

Trần Quốc Lộc

Hà Nội

7

276

Võ Huy Minh

Hà Nội

3

277

Vũ Anh Tuấn

Hà Nội

8

278

Nguyễn Văn Hải

Hà Nội

8

279

Lê Đức Hiền

Hà Nội

3

280

Phạm Cao Phong

Hà Nội

7

281

Trần Viết Dũng

Hà Nội

2

282

Phạm Công Thắng

Hà Nội

8

283

Nguyễn Công Quân

Hà Nội

8

284

Chu Văn Hùng

Hà Nội

1

285

Nguyễn Thị Minh Tâm

Hà Nội

8

286

Nguyễn Văn Quang

Hà Nội

8

287

Nguyễn Ngọc Bích

Hà Nội

8

288

Nguyễn Xuân Đạt

Hà Nội

8