DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

217

Nguyễn Quang Hưng

Hà Nội

8

218

Nguyễn Hữu Nền

Hà Nội

8

219

Nguyễn Hữu Nguyên

Hà Nội

7

220

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

8

221

Cao Việt Linh

Hà Nội

8

222

Trần Đạo Lai

Hà Nội

8

223

Nguyễn Hữu Hợp

Hà Nội

8

224

Phan Huy Thiệp

Hà Nội

5

225

Nguyễn Nam Phương

TP HCM

9

226

Đặng Hồng Long

Bình Thuận

8

227

Dzũng Nguyễn (nguyễn Văn Dũng)

TP HCM

8

228

Nguyen Ngoc Ban

Hà Nội

8

229

Nguyễn Ngọc Hạ

Hà Nội

8

230

Ho Si Trung

Hà Nội

10

231

Lê Thị Kim Liên

TP HCM

8

232

Hoàng Kim Đáng

Hà Nội

10

233

Chu Bình Giang

Hà Nội

4

234

Nguyễn Sỹ Tân

Hà Nội

1

235

Le Trần Huyên

Hà Nội

8

236

Nguyễn Ngọc Văn

Hà Nội

5

237

Đỗ Mạnh Cường

Hà Nội

0

238

Nguyễn Cao Phúc

Hà Nội

4

239

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Hà Nội

2

240

Pham Tat Thang

Hà Nội

8

241

Trần Tuấn Anh

Hà Nội

8

242

Lê Thị Minh Nguyệt

Hà Nội

2

243

Ngô Xuân Hải

TP HCM

1

244

Nguyễn Đức Căn

Hà Nội

8

245

Đinh Thị Lan Anh

Hà Nội

8

246

Ngô Định

Hà Nội

8

247

Đường Hồng Mai

Hà Nội

10

248

Nguyễn Xuân Chính

Hà Nội

8

249

Bùi Đang Thanh

Hà Nội

8

250

Đào Anh Tuấn

Hà Nội

8

251

Lê Trọng Đức

Hà Nội

8

252

Nghiêm Phú Lâm

Hà Nội

8