DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Lê Đức Kim

Hà Nội

8

182

Vũ Văn Chinh

Hà Giang

1

183

Kim Bùi Mạnh

Hà Nội

9

184

Thái Viết Hoàn

Hà Tĩnh

5

185

Nguyễn Hữu Vinh

Hà Nội

8

186

Nguyễn Đăng Khoa

Hà Nội

7

187

Đặng Châu Anh Phong

Thừa Thiên Huế

0

188

Phạm Huy Trung

Hà Nội

4

189

Trần Văn Túy

Bình Thuận

8

190

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Nội

10

191

Trịnh Hải

Hà Nội

8

192

Nghiêm Đình Chính

Hà Nội

0

193

Thái Thị Mỹ Hảo

Hà Tĩnh

2

194

Nguyễn Tuấn

Hà Nội

1

195

Phạm Phú Bách

Thái Bình

5

196

Bùi Mạnh Cường

Hà Nội

2

197

Phạm Doãn Quang

Hà Nội

9

198

Bùi Thái Hải

Hà Nội

5

199

Nguyễn Văn Phúc

Hà Nội

10

200

Bùi Quốc Sỹ

TP HCM

0

201

Bùi Quốc Sỹ

TP HCM

8

202

Nguyễn Chí Công

Hà Nội

8

203

Trịnh Tùng Sơn

Hà Nội

3

204

Đào Văn Trà

Hà Nội

0

205

David Tay Poey Cher

NA

4

206

Sujit Biswas

Tai Ho

7

207

Phạm Thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

2

208

Hoàng Hải

Hà Nội

8

209

Nguyễn Duy Tường

Hà Nội

8

210

Nguyễn Ái Việt

Đà Nẵng

2

211

Đinh Công Tâm

Sóc Trăng

4

212

Đinh Quang Tiến

Hà Nội

8

213

Trần Duy Tình

Bình Dương

3

214

Nguyễn Hoàng Hải

Hà Nội

8

215

Nguyễn Thanh Hải

Hà Nội

10

216

Bùi Văn Sơn

Hà Nội

8