DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Nguyễn Kim Chi

Hà Nội

8

74

Bùi Việt Đức

Vĩnh Phúc

8

75

Đỗ Văn Quảng

Hà Nội

8

76

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

1

77

Nguyen Thanh Tung

TP HCM

2

78

Nguyễn Văn Thành

Đà Nẵng

0

79

Nguyễn Thành Sơn

Bắc Giang

0

80

Trần Minh

Hà Nội

10

81

Phạm Văn Thành

Bình Thuận

2

82

Nguyễn Văn Anh

Tây Ninh

3

83

Trịnh Xuân Đào

Khánh Hòa

2

84

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

3

85

Nguyễn Đức Phước

Hà Nội

10

86

Nguyễn Long

Hà Nội

5

87

Vi Ngọc Hà

Cao Bằng

0

88

Tô Minh Phong

Hà Nội

0

89

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

6

90

Vũ Đức Phương

Ninh Bình

8

91

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

8

92

Phạm Vũ Dũng

Hải Phòng

3

93

Nguyễn Hữu Thông

Bắc Giang

6

94

Dara Phat

Hà Nội

3

95

Nguyễn Thị Hương

Hà Nội

1

96

Hiếu Minh Vũ

Đồng Tháp

0

97

Lê Mạnh Linh

TP HCM

0

98

Viết Anh Mạnh

Hà Nội

10

99

Nguyễn Văn Tuấn

TP HCM

8

100

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

3

101

Trần Vương Hào

Hà Nội

2

102

Phạm Huy Đằng

Kon Tum

7

103

Nguyễn Anh Tuấn

Hà Nội

10

104

Vũ Minh Đức

Hà Nội

3

105

Nguyễn Hồng Nhung

Hà Nội

8

106

Shee See Jie

selangor

0

107

Nguyễn Đức Bá Thiên

Quảng Nam

0

108

Nguyễn Đắc Cường

Hà Nội

9