DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

361

Nguyễn Quốc Hùng

Hà Nội

4

362

Trần Thị Phương Khương

Bình Thuận

6

363

Trần Quốc Vĩnh

Hà Nội

8

364

Nguyễn Duy Minh

Hà Nội

0

365

Đậu Thanh Bình

Hà Tĩnh

7

366

Trần Lệ Nam

Hà Nội

8

367

Vũ Văn Cảnh

Hà Nội

8

368

Vũ Kim Khoa

Thái Nguyên

3

369

Nguyễn Thành Duy

Hà Nội

10

370

Đỗ Thị Bích Hải.

Hà Nội

8

371

Bùi Thế Ngũ

Hà Nội

6

372

Trương Thị Bích Hạnh

Hà Nội

0

373

Phạm Đình Thành

Hà Nội

6

374

Nguyễn Thị Hồng Quỳnh

Hà Nội

1

375

Phạm Quang Thành

Hà Nội

3

376

Kiều Thiết Đạo

Hà Nội

8

377

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Hà Nội

0

378

Truòng Thị Bích Liên

Hà Nội

1

379

Phạm Văn Đồng

Hà Nội

4

380

Nguyễn Đắc Nhân

Hà Nội

8

381

Trịnh Hồng Phong

Hà Nội

0

382

Nguyễn Thu Hồng

Hà Nội

5

383

Vũ Minh Long

Hà Nội

5

384

Nghiêm Sĩ Thương

Hà Nội

6

385

Phạm Văn Ánh

Hà Nội

0

386

Pham Anh

Hà Nội

8

387

Trần Nghĩa Hiệp

Hà Nội

3

388

Nguyễn Phúc Thành

Hà Nội

9

389

Võ Văn Bằng

Long An

10

390

Đặng Thị Thanh Mai

Hà Nội

5

391

Hoàng Văn Năm

Hà Nội

8

392

Nguyễn Việt Cường

Hà Nội

2

393

Lư Thế Phương

Hà Nội

8

394

Hoàng Tất Thắng

Hà Nội

8

395

Trần Thị Ninh

Hà Nội

0

396

Vũ Thị Hương

Hà Nội

0