DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

325

Ngoc Nhu Hai

Thái Nguyên

10

326

Nguyễn Hồng Hạnh

Hà Nội

1

327

Trần Xuân Hùng

Hà Nội

0

328

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Hà Nội

8

329

Nguyễn Hoàng Trọng

Đồng Tháp

0

330

Hà Thanh Nga

Hà Nội

8

331

Lê Huy Long

Hà Nội

8

332

Nguyễn Quang Tuấn

Hà Nội

8

333

Nguyễn Khắc Thành

Hải Dương

1

334

Nguyễn Đức Chỉnh (nguyễn Văn Trỉnh)

Hà Nội

1

335

Đoàn Anh Huy

Hà Nội

4

336

Nguyễn Mạnh Hà

Hà Nội

1

337

Hoàng Thị Minh Thương

Lạng Sơn

0

338

Hoàng Ngọc Thạch

Hà Nội

10

339

Hoàng Hữu Khánh

Hà Nội

3

340

Nguyễn Thu Hiền

Hà Nội

8

341

Nguyễn Thị Phương Hồng

Hà Nội

3

342

Nguyễn Duy Hưng

Hà Nội

5

343

Trần Linh

Hà Nội

9

344

Nguyễn Thanh Hà

Hà Nội

8

345

Phạm Phương Nga

Hà Nội

1

346

Pham Duc Ky

Hà Nội

3

347

Đặng Văn Trân

Thừa Thiên Huế

5

348

Wong Wan Yee

Petaling Jaya

8

349

Vũ Duy Bội

TP HCM

2

350

Giang Thị Thúy Nga

Hà Nội

2

351

Bùi Thu Hiền

Hà Nội

1

352

Trần Hậu Lân

Hà Nội

3

353

Nguyễnn Anh Dũng

Hà Nội

0

354

Lê Tấn Thanh

Thừa Thiên Huế

1

355

Nguyễn Tất Sơn

Hà Nội

5

356

Nguyễn Văn Cường

Hà Nội

0

357

Trương Thế Cầu

Hà Nội

8

358

Nguyễn Quốc Huy

Bình Thuận

8

359

Nguyễn Quốc Hùng

Hà Nội

7

360

Nguyễn Thanh Nguyệt

Hà Nội

8