Kết quả cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế “Tự hào Hà Nội”

THÔNG BÁO VỀ TÍNH ĐIỂM TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI VÀ TRIỂN LÃM

Cuộc thi ảnh Tự Hào Hà Nội 2019 do UBND Thành phố Hà Nội và Sở VHTT&DL Hà Nội tổ chức. Những tác phẩm được chọn triển lãm và đạt giải sẽ được tính điểm kết nạp vào hội Nhiếp ảnh Nghệ Thuật Hà Nội.

THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP ẢNH

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

THÔNG BÁO THỂ LỆ
Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế “Tự hào Hà Nội”

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 505 tác giả, 55 tỉnh/thành và 2660 tác phẩm

THÔNG BÁO VỀ TÍNH ĐIỂM TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI VÀ TRIỂN LÃM

Cuộc thi ảnh Tự Hào Hà Nội 2019 do UBND Thành phố Hà Nội và Sở VHTT&DL Hà Nội tổ chức. Những tác phẩm được chọn triển lãm và đạt giải sẽ được tính điểm kết nạp vào hội Nhiếp ảnh Nghệ Thuật Hà Nội.